22-24 luty 2017

konferencja@konferencja-ipb.pl

 

Ewelina Dec, Temperatura odczuwalna w strumieniu instalacji nawiewnych

Temperatura odczuwalna w strumieniu instalacji nawiewnych

mgr inż. Ewelina DEC

Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Wersja Oryginalna

Wersja PDF

          Wprowadzenie

          W obecnych czasach instalacja wentylacji i klimatyzacji stała się standardem w większości budynków. W okresie lata, podczas dużych upałów, zachodzi potrzeba zastosowania ochładzania powietrza nie tylko w pomieszczeniach, ale również w strefach zewnętrznych przebywania człowieka. Prawidłowe zaprojektowanie systemu chłodzenia powietrza w strefie zewnętrznej wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań oraz obserwacji. Istnieje, bowiem wiele czynników, warunkujących działanie systemu chłodzącego na otwartej przestrzeni. Czynniki atmosferyczne takie jak: temperatura oraz wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru, a także lokalizacja, znacząco wpływają na efektywność działania tych systemów. Dużą rolę odgrywa prawidłowe rozprowadzenie powietrza w strefie przebywania człowieka, co jest związane z odpowiednim doborem nawiewników [1]. Celem pracy jest charakterystyka różnych wariantów nawiewu, pod względem temperatury odczuwalnej, które mogą być wykorzystane w instalacji wentylacji zewnętrznych stref przebywania ludzi.

Rys. 1. Wpływ prędkości przepływu wiatru na strumień powietrza nawiewanego z nawiewnika podwieszonego

Rys. 2. Wpływ prędkości przepływu wiatru na strumień powietrza nawiewanego z nawiewnika podłogowego

          Na rys.1. pokazano wpływ prędkości przepływu wiatru w przestrzeni otwartej na strumień powietrza nawiewanego przez nawiewnik podwieszony. Chłodne powietrze wypływające z nawiewnika (WN) pod wpływem wiatru (WW) zmienia kierunek nawiewu (W) poza oczekiwany obszar, nie zapewniając odpowiednich warunków w założonym miejscu nawiewu. W przypadku zainstalowania nawiewników w podłodze działanie wiatru może być podobne (rys. 2.).

          Wyniki i analiza

          Przeprowadzono analizę strumienia powietrza nawiewanego dla różnych typów nawiewników: sufitowych, podłogowych oraz dysz dalekiego zasięgu (nawiew boczny). Przedstawiono na wykresach, jak zmienia się temperatura odczuwalna oraz prędkość strumienia powietrza w zależności od odległości od nawiewnika.           Temperaturę odczuwalną obliczono na podstawie kalkulatora temperatury odczuwalnej skonstruowanego przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [2].           Założona prędkość początkowa nawiewu wynosi 5 m/s, temperatura otoczenia to 30ºC.

Rys. 3. Rozkład temperatury odczuwalnej w strumieniu nawiewanego powietrza dla nawiewnika sufitowego (kratki nawiewnej) o powierzchni nawiewu F0=3dm2 [opracowanie własne na podstawie [3]]

Rys. 4. Rozkład temperatury odczuwalnej w strumieniu nawiewanego powietrza dla nawiewnika ściennego o powierzchni wypływu powietrza F0=3dm2 [opracowanie własne na podstawie [4]]

Rys. 5. Rozkład temperatury odczuwalnej w strumieniu nawiewanego powietrza dla nawiewnika podłogowego o powierzchni wypływu powietrza F0=3dm2 [opracowanie własne na podstawie [4]]

          Wnioski

1.         Ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne w upalne dni i zmiany klimatyczne ze wzrostem temperatury w okresie lata, ważne jest, aby rozwijać technologie chłodzenia powietrza w wybranych lokalnych obszarach przebywania człowieka (odpoczynku, pracy). 2.         Prędkości powietrza na wylocie instalacji nawiewnych oraz w strumieniu powietrza nawiewanego leżą w granicach dopuszczalnych z naszego punktu widzenia w strefie zewnętrznej (granica porywania kurzu z ziemi do powietrza v < 6 m/s). 3.         Temperatury odczuwalne przy wysokich temperaturach zewnętrznych nie są komfortowe, ale niższe niż temperatury rzeczywiste. 4.         Wspólne działanie strumieni powietrza i temperatury odczuwalnej na ludzi, spowodowane niewłaściwym usytuowaniem człowieka lub nawiewników, może spowodować negatywne skutki tj. brak komfortu cieplnego, a nawet utratę zdrowia. 5.         Analiza procesów uzdatniania powietrza dla warunków zewnętrznych jest niezbędna. Ciekawym jest określenie wpływu wiatru i wilgotności z wykorzystaniem wykresu i-x powietrza wilgotnego.

          Bibliografia

[1] Fanger P.O., Popiołek Z., Wargocki P.: Środowisko wewnętrzne. Wpływ na zdrowie, komfort i wydajność pracy, Gliwice 2003. [2] http://www.uwm.edu.pl/wksir/zmetkli/calcul1.htm (10.02.2016 r.) [3] Karta informacyjna doboru kratek oraz nawiewników firmy Klimor Gdynia [4] Sadłowska-Sałęga A.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Klimatyzacja. Kraków 2011.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Organizatorzy, patroni, sponsorzy

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes